Javne objave

leto:
2019
    mesec:
* vsi *

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

KD Group d.d.,

Obvestilo o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala

KD Group d.d.,

Sklic na dokument: Obvestilo o seznanitvi z izpodbojno tožbo - Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

KD Group d.d.,

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Obvestilo

KD Group d.d.,

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Seznam poslov s povezanimi osebami za prvo polletje poslovnega leta 2019

KD Group d.d.,

Obvestilo o spremembi v poslovodstvu KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več