Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke iz zadnjega letnega poročila Skupine KD Group

 

2018

2017

Index 2018/2017

SKUPINA KD GROUP      
EBITDA (v mio. EUR) 18,7 19,9 94
Čisti poslovni izid iz delujočega poslovanja (v mio. EUR)
-15,6 -7,4 210
Čisti poslovni izid iz ustavljenega poslovanja (v mio. EUR)
7,2 10 72
Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
-8,4 2,6 -
Sredstva (v mio. EUR) 791,9 829,4 95
Lastniški kapital (v mio. EUR) 115,2 123,9 93
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 39,1 42,4 93
Donosnost kapitala (ROE)
-7% 2,1% -
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
47,69 51,24 93
Čisti poslovni izid na delnico iz delujočega poslovanja (v EUR) -6,45 -2,89 223
Čisti poslovni izid na delnico za ustavljeno poslovanje (v EUR) 2,97 3,87 77
Finančne obveznosti/EBITDA 2,1 2,1 99
 
KD GROUP D. D.      
Finančni prihodki (v mio. EUR) 12,7 11,8 107
Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
-6,9 0,4 -
Sredstva (v mio. EUR)
166 170,4 97
Lastniški kapital (v mio. EUR)
85,5 92,4 92
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 80 77,6 103
Donosnost kapitala (ROE) -7,8% 0,4% -
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 35,41 38,29 92
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR)
-2,88 0,16 -
Bonitetna ocena (Fitch Ratings)
BB BB  
Vir: Letno poročilo Skupine KD Group za leto 2018

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več