Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke iz zadnjega letnega poročila Skupine KD Group

 

2020

2019

Index 2020/2019

SKUPINA KD GROUP
Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
1,0
115,8
1
Sredstva (v mio. EUR) 150,6
218,0
69
Lastniški kapital (v mio. EUR) 130,4
206,2
63
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 2,5
2,0
122
Donosnost kapitala (ROE)
0,6%
72,0%
1
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
56,84
88,42
64
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR) 0,42
47,91
1
KD GROUP D. D.


Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
4,1
146,7
3
Sredstva (v mio. EUR)
138,3
212,8
65
Lastniški kapital (v mio. EUR)
135,2
207,8
65
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 2,5
2,0
122
Donosnost kapitala (ROE) 2,4%
100,0%
2
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 58,90
89,09
66
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR)
1,77
60,71
3
Vir: Letno poročilo Skupine KD Group za leto 2020

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več