Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke iz zadnjega letnega poročila Skupine KD Group

 

2016

2015

Index 2016/2015

Ključne številke (v mio EUR)
Čisti prihodki od zavarovalnih premij 288,3 288,9 100
Drugi zavarovalni prihodki
1,7 4,2 42
Drugi prihodki
22,5 24,1 93
Prihodki od naložb
46,0 27,8 165
Prihodki 358,5 345,0 104
EBITDA 21,1 24,9 85
Čisti poslovni izid poslovnega leta 2,4 1,0 245
* (brez pripadajočega deleža dobička od pridruženih podjetij)
Lastniški kapital 121,9 121,3 100,5
Podrejene obveznosti 49,5 - -
Finančne obveznosti 44,0 79,1 56
Donosnost kapitala (ROE v %)  1,9% 0,8% 249
Finančne obveznosti / EBITDA 2,1 3,2 66
Število zaposlenih na 31.12.
1.279 1.281 99,8
Sredstva po področnih odsekih (v mio EUR)
Premoženjska zavarovanja 217,5 190,8 114
Zdravstvena zavarovanja 18,1 26,9 67

Življenjska zavarovanja

425,3 396,0 107
Upravljanje premoženja 10,8 10,9 98
Finančno poslovanje 102,8 113,2 91
Drugo 31,1 32,3 96
Skupina 805,6 770,2 105
Finančna moč

Število izdanih delnic

2.675.640

2.675.640

100

Tržna kapitalizacija (v mio EUR) 24,2 20,6 117
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 46,53 46,21 101
Čisti dobiček na delnico, ki pripada večinskim lastnikom družbe (v EUR) 0,87 0,31 281

Kazalnik P/E

10,39 24,93 42
Tržna kapitalizacija / knjigovodska vrednost kapitala 0,19 0,17 116
Vir: Letno poročilo Skupine KD Group in KD Group d.d. za leto 2016

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija