Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke iz zadnjega letnega poročila Skupine KD Group

 

2023

2022

Index 2023/2022

SKUPINA KD GROUP
Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
7,1
-2,1
-
Sredstva (v mio. EUR) 105,4
136,4
77
Lastniški kapital (v mio. EUR) 89,2
94,3
95
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 4,5
24,5
18
Donosnost kapitala (ROE)
7,7%
-2,2%
-
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
41,35
43,70
95
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR) 3,29
-0,99
-
KD GROUP D. D.


Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
2,2
-1,2
-
Sredstva (v mio. EUR)
103,6
103,1
100,5
Lastniški kapital (v mio. EUR)
91,0
100,6
90
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 11,6
2,0
570
Donosnost kapitala (ROE) 2,3%
-1,2%
-
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 42,17
46,61
90
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR)
1,02
-0,58
-
Vir: Letno poročilo Skupine KD Group za leto 2022

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več