Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke iz zadnjega letnega poročila Skupine KD Group

 

2017

2016

Index 2017/2016

Ključne številke (v mio EUR)      
Čisti prihodki od zavarovalnih premij 292,1 288,3 101
Drugi zavarovalni prihodki
2,3 1,7 130
Drugi prihodki
20,4 22,5 91
Prihodki od naložb
36,9 46,0 80
Prihodki 351,8 358,5 98
EBITDA 19,9 21,1 94
Čisti poslovni izid poslovnega leta 2,6 2,4 110
* (brez pripadajočega deleža dobička od pridruženih podjetij)

 

Lastniški kapital 123,9 121,9 102
Podrejene obveznosti 49,5 49,5 100
Finančne obveznosti 42,4 44,0 96
Donosnost kapitala (ROE v %)  2,1% 1,9% 109
Finančne obveznosti / EBITDA 2,1 2,1 102
 
Število zaposlenih na 31.12.
1.204 1.279 94
 
Sredstva po področnih odsekih (v mio EUR)
Premoženjska zavarovanja 213,1 217,5 98
Zdravstvena zavarovanja 20,6 18,1 114

Življenjska zavarovanja

450,3 425,3 106
Upravljanje premoženja 10,5 10,8 98
Finančno poslovanje 107,6 102,8 105
Drugo 27,2 31,1 87
Skupina 829,4 805,6 103
 
Finančna moč

Število izdanih delnic

2.675.640

2.675.640

100

Tržna kapitalizacija (v mio EUR) 21,4 24,2 89
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 51,24 46,53 110
Čisti dobiček na delnico, ki pripada večinskim lastnikom družbe (v EUR) 0,98 0,87 113

Kazalnik P/E

8,16 10,39 79
Tržna kapitalizacija / knjigovodska vrednost kapitala 0,16 0,19 81
Vir: Letno poročilo Skupine KD Group za leto 2017

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več