Zgodovina

2012

Spremembe v sestavi Skupine KD Group

Maj
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica ustanovi družbo Viz zavarovalno zastopništvo d.o.o.
Junij
 • Družba KD Group likvidira družbo Coloseum Multiplex Holdings b.v.
 • Družba KD Group in zavarovalnica KD Življenje prodata družbo IDEADVICE Management s.r.l.
Julij
 • Družba KD Group proda banko KD Banka d.d.
September
 • Družba KD Finančna točka likvidira družbo KD Financial point s.r.l.
November
 • Zavarovalnica KD Življenje proda družbo KD FT in Partnerji.
December
 • Družba KD Kvart kupi družbo Gradnje inženiring.
 • Družba KD Group kupi družbo DRI Naložbe.
 • Družba KD Kapital proda ČZD Kmečki Glas.
 • Družba KD Group kupi družbo VAŠ PARTNER, premoženjsko svetovanje, d.o.o.

Drugi pomembnejši dogodki v letu 2012

Januar
 • Družba KD Group je 6. 1. 2012 prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je registrsko sodišče prekinilo postopek vpisa skupščinskega sklepa glede odobrenega kapitala in predloga za vpis spremembe statuta z dne 31. 8. 2011. Postopek je prekinjen do pravnomočne odločitve sodišča v postopku tožbe družbe Marles d.d., ki jo je le-ta vložila skladno z na skupščini delničarjev KD Group d.d. dne 31. 8. 2011 napovedano tožbo za izpodbijanje sklepa Spremembe statuta družbe – odobreni kapital, sprejet ega pri četrti točki dnevnega reda skupščine.
 • KD Galileo, prvi slovenski vzajemni sklad, praznuje okrogli jubilej – 20. rojstni dan.
 • Na dunajski finančni konferenci Euromoney - forum o srednji in vzhodni Evropi (The Central & Eastern European Forum)  na panelu na temo regionalnih delniških trgov sodeluje tudi Andraž Grahek iz KD Skladov.
 • Odprtje razstave v galeriji Severia v Kopru z naslovom Govorica slik, za katero je iz zbirke KD Group izbor pripravil slovenski kustos Aleksander Bassin. Na odprtju je akademska slikarka Denis Kokalj prejela iz posebnega sklada KD Fundacija štipendijo v višini 2.500 evrov kot pomoč ob začetku ustvarjalne poti.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica razvije novo življenjsko zavarovanje Vita AS 60 plus, namenjeno zavarovancem po 60. letu starosti. Zavarovanje poleg kritja za primer smrti vsebuje tudi kritje za primer hospitalizacije zaradi nezgode. Vseživljenjsko zavarovanje tržijo izključno prek direktne pošte, premije za ženske in moške pa so enake, saj sledijo smernicam Evropske komisije za evropsko zavarovalniško industrijo.
 • Prenova spletne strani www.kd-zivljenje.si.
Februar
 • Upravni odbor družbe KD Group je na svoji seji 6. 2. 2012 za tretjega člana vodstva družbe KD Group imenoval Jureta Kvaternika, ki je zadolžen za področje kontrolinga in financ. Jure Kvaternik je za izvršnega direktorja, ki ni član upravnega odbora družbe, imenovan za mandatno dobo od 6. 2. 2012 do 16. 11. 2013.
 • Družba KD Skladi se preseli na novo lokacijo, na Dunajsko 63, Ljubljana.
 • Na prireditvi revije Moje finance, na kateri so ocenili in izbrali najboljše vzajemne sklade, ki se tržijo v Sloveniji (za tri- in petletno obdobje), družba KD Skladi dobi nagrado za najbolje upravljani denarni sklad KD MM v zadnjih treh letih (2009– 2011).
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica na trgu ponudi pomembno novost: enostavno možnost sklepanja zavarovanja Tujina AS z zdravstveno asistenco v tujini prek aplikacije za mobilne telefone. Zavarovalno kritje prične veljati že dve uri po sklenitvi.
 • Zavarovalnica KD Življenje organizira šesto tradicionalno druženje v Postojnski jami z naslovom Zmaj v Postojnski jami.
 • KD Banka je v februarju na 1. mestu po prometu na Ljubljanski borzi.
Marec
 • V marcu in aprilu se izvaja akcija brez vstopnih stroškov za sklada KD Surovine in energija ter KD Vzhodna Evropa.
 • KD Skladi začnejo izdajati novi dokument Utrip sklada, v katerem bo prikazan po en sklad in predstavljeno njegovo delovanje, pomembnejše naložbe in pričakovanja. 
 • Družba KD Skladi že petič zapored pridobi naziv Trusted brand (2008 – 2012) za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko v kategoriji Investicijske družbe in vzajemni skladi.
 • V obsežni oglaševalski akciji zavarovalnica Adriatic Slovenica predstavi Nove dimenzije varnosti - prizadevanja in dosežke zavarovalnice, ki se aktivno odziva na potrebe svojih strank in ima visoke cilje.
 • Adriatic Slovenica trgu ponudi prenovljena dodatna zdravstvena zavarovanja v novem paketu Specialisti in zdravila. Paket je mogoče skleniti za različne zavarovalne vsote za večino storitev, ki jih ponujajo specialistične ambulante v Sloveniji, vključno z zdravili, predpisanimi na beli recept, dodatna opcija pa je izbira nadstandardne nastanitve v zdravilišču.
 • Adriatic Slovenica omogoči zavarovancem prek novega škodnega portala AS ne le prijavo škode, temveč sprotno spremljanje poteka reševanja njihovega škodnega primera in redno komunikacijo s svojim skrbnikom. Uporabniki, ki se registrirajo, pridobijo svoje geslo, kar omogoča redno in stalno sledenje statusa prijavljene škode. Prek portala je mogoča tudi oddaja morebitne dodatne dokumentacije, slik ali izjav prič, ki so potrebne za hitro rešitev zahtevka. Posebno dobrodošlo je, da lahko zavarovanci svojemu skrbniku kadarkoli postavijo vprašanje o poteku reševanja škode.
 • V duhu olimpijskega leta in kot dolgoletni podpornik slovenskega športa in uradna zavarovalnica slovenskih olimpijcev pripravi Adriatic Slovenica privlačno nagradno igro Z Adriatic Slovenico na olimpijske igre v London 2012, ki se izteče 15. junija in 6 srečnežev popelje na ogled poletnih olimpijskih iger v London.
 • Poslovne enote Adriatic Slovenice v Murski Soboti, Mariboru, Celju, Kranju in Novi Gorici marca in aprila ob 20-letnici enot odpro svoja vrata in pripravijo številne aktivnosti za promocijo zavarovanj in zdravega načina življenja ob tednu odprtih vrat. Vsaka poslovna enota prispeva tudi pomembno donacijo lokalnemu okolju, v katerem deluje.
 • Zaradi velikega povpraševanja lastnikov in investitorjev zavarovalnica Adriatic Slovenica pripravi novo zavarovanje sončnih elektrarn. Zavarovanje krije požarne nevarnosti, strojelom, obratovalni zastoj in odgovornost iz posesti in uporabe elektrarne.
 • Posodobitev življenjskega zavarovanja Boljše življenje z novim ponudnikom in boljšo vsebino storitve DNK analize.
April
 • Na novo lokacijo na Dunajsko cesto 63 v Ljubljani (to je od 1. 5. 2013 nov poslovni naslov družbe) se preselijo družbe KD Group, KD Kapital, KD Kvart in KD Mark.
 • Upravni odbor družbe KD Group se 26. 4. 2012 seznani z dejstvom, da dr. Draško Veselinovič in Peter Grašek na lastno željo odstopata s funkcij izvršnih direktorjev in članov upravnega odbora družbe KD Group z dnem 17. redne skupščine delničarjev družbe. Upravni odbor sprejme odločitev, da skupščini delničarjev predlaga imenovanje dveh novih članov upravnega odbora, in sicer Gabrijela Škofa in Aljošo Tomaža z mandatom do 16. 11. 2013 in ju hkrati imenuje za izvršna direktorja družbe KD Group, Aljošo Tomaža z dnem nastopa funkcije 26. 4. 2012 in Gabrijela Škofa z dnem 17. redne skupščine delničarjev.
 • V aprilu in maju KD Skladi sodelujejo na dnevih odprtih vrat zavarovalnice Adriatic Slovenica (AS), kjer predstavijo Varčevanje v skladih za lepši jutri.
 • Družbe v Skupini na pobudo direktorja KD Fundacije Matjaža Gantarja v sodelovanju z Ano Lukner, ustanoviteljico Anine zvezdice, zbirajo hrano z daljšim rokom uporabe, s katero želijo pomagati 523 socialno ogroženim družinam.
 • Na 52. seminarju Študentske borze se okrogle mize z naslovom Kriza evroobmočja: Kje smo in kam gremo? udeleži tudi direktor naložbenega sektorja KD Skladi Andraž Grahek.
 • Dvodnevnega finančnega sejma Kapital 2012 se udeležijo tudi govorci KD Skladov. Na prvem dnevu imata predavanje z naslovom Situacija na finančnih trgih in kako živeti s spremembami Andraž Grahek in Luka Flere, na drugem dnevu sejma pa na okrogli mizi Izkoristite investicijske priložnosti v kriznih časih sodeluje tudi Andraž Grahek.
 • Nadzorni svet KD Skladi za novega predsednika uprave družbe imenuje Mateja Tomažina, dosedanjega člana uprave, in sicer od 2. 5. 2012 do izteka njegovega mandata ter za novega člana uprave imenuje Luko Podlogarja za obdobje štirih let.
 • 1. aprila je na mesto izvršne direktorice področja premoženjskih zavarovanj v zavarovalnici Adriatic Slovenica imenovana Aleksandra Rehberger Tisnikar.
 • Za aktivno generacijo zrelih zavarovancev med 50. in 60. letom starosti v zavarovalnici Adriatic Slovenica razvijejo novo življenjsko zavarovanje Vita AS 50 plus, ki ga poleg kritja za primer smrti odlikuje širok nabor nezgodnih kritij (invalidnost zaradi nezgode, zlom kosti zaradi nezgode, hospitalizacija zaradi nezgode, nezgodna renta...). Zavarovanje je namenjeno trženju prek direktne pošte, začetek prodaje pa pospremi  privlačna nagradna igra. 
 • Konec aprila ponudi Adriatic Slovenica zavarovancem v okviru individualnega zavarovanja za težke bolezni in operacije možnost izbire višjih zavarovalnih vsot do 55.000 evrov ob nastanku ene od oblik težje bolezni.
 • Družba KD Življenje prične prodajati nove emisije naložbenega produkta v sodelovanju z BNP Paribas - Fondpolico® POTENCIAL.
 • Posodobitev življenjskega zavarovanja za primer smrti Življenjski kasko v smeri cenovne konkurenčnosti za različne pristopne starosti.
 • Prilagoditev življenjskega zavarovanja Vita AS Royal Plus, ki je bila začetek sodelovanja z Adriatic Slovenico.
 • Sodelovanje pri razstavi velikih žuželk in morskih velikanov (Arboretum Volčji Potok).
Maj
 • Družba KD Group 9. 5. 2013 s Factor banko d.d., Ljubljana podpiše pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža družbe KD Banka d.d.
 • Predsednik uprave KD Skladov Matej Tomažin na letnem kongresu evropskega združenja revizorjev v Ljubljani kot predstavnik investitorjev sodeluje na panelu o revizijski reformi EU. 
 • KD Skladi se udeležijo 29. Finančne konference z osrednjo temo Ukrepi in izzivi ekonomske krize na kapitalskem trgu v Evropi, v Hotelu Bernardin v Portorožu. Andraž Grahek sodeluje na okrogli mizi Poslovne in naložbene priložnosti prihodnjih petih let, Dušanka Malerič pa vodi okroglo mizo na temo Alternativni investicijski skladi.
 • V KD Skladih pripravijo oglasno akcijo, s katero se navezujejo na vroče dogajanje v tehnološkem sektorju ob vstopu delnice Facebooka na borzo.
 • Predsednik uprave Matej Tomažin vodi panel na 2. Letni konferenci Fleming Europe v Pragi o srednji in vzhodni Evropi na temo distribucijskih kanalov vzajemnih skladov v vzhodni Evropi.
 • 1. maja je na mesto izvršnega direktorja področja zdravstvenih zavarovanj v Adriatic Slovenici imenovan mag. Ivan Gracar.
 • Kot prva zavarovalnica v Sloveniji Adriatic Slovenica razvije nov produkt za sklepanje avtomobilskega zavarovanja prek spleta WIZ. Raziskave so pokazale, da v Sloveniji obstaja obetaven trg za neposredno trženje avtomobilskih zavarovanj prek spleta. WIZ zavarovanje je namenjeno varnim in varčnim voznikom, celoten postopek sklenitve zavarovanja pa se opravi prek spleta in uporabnikom ponuja prijazno uporabniško izkušnjo. Zavarovanje se sklene v šestih enostavnih korakih prek spletne strani www.wiz.si, stranka pa polico prejme kar po elektronski pošti.
 • Družba KD Življenje se kot podpornik pridruži vseslovenskemu družbeno odgovornemu programu NE-ODVISEN.SI.
Junij
 • 7. 6. 2012, z dnem 17. skupščine delničarjev družbe KD Group na podlagi odstopne izjave prenehamandat članu upravnega odbora in glavnemu izvršnemu direktorju dr. Drašku Veselinoviču ter članu upravnega odbora in namestniku glavnega izvršnega direktorja Petru Grašku. Skupščina delničarjev za nova člana upravnega odbora za mandat od 7. 6. 2012 do 16. 11. 2013 imenuje Gabrijela Škofa in Aljošo Tomaža, upravni odbor pa nato na korespondenčni seji Aljošo Tomaža imenuje za glavnega izvršnega direktorja in Gabrijela Škofa za namestnika glavnega izvršnega direktorja.
 • Mesto direktorja naložbenega sektorja KD Skladi namesto Andraža Grahka prevzame mag. Luka Flere, CFA.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica na trgu ponudi novo življenjsko zavarovanje ON AS, ki vključuje zavarovalno kritje za tveganje obolevnosti za nekaterimi oblikami moškega raka. Zavarovanje krije prvi pojav raka na moških spolnih organih in vključuje tudi kritje za primer smrti zaradi kateregakoli raka ter dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje moškega raka. Zavarovanje je mogoče skleniti prek direktne pošte, načrtujemo pa tudi možnost spletne sklenitve. Tržno akcijo ob pričetku trženja novega zavarovanja spremlja nagradna igra. 
 • Poslovna enota Adriatic Slovenice v Ljubljani prične junija delovati na enotni lokaciji na Celovški cesti 206. Ob tej priložnosti novinarjem nacionalnih medijev 13. junija predstavi poslovanje, strategijo trženja in pomembne novosti iz ponudbe ter z donacijo sklene pomembno dolgoročno sodelovanje z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije na področju preventive srčno-žilnih obolenj.
 • Adriatic Slovenica javnost obvesti, da bo s 1. julijem zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) povišala mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mesečna premija bo višja za 2,89 evra in bo 29,38 evra, premija s tri-odstotnim popustom pa bo 28,50 evra, to je 2,80 evra mesečno več kot prej.
 • Spletna stran zavarovalnice www.adriatic-slovenica.si na 13. konferenci Informacijska in komunikacijska tehnologija in zavarovanje -  ICTI 2012 v Sarajevu prejme nagrado kot druga najboljša spletna stran na področju zavarovalništva v regiji držav bivše Jugoslavije in je najbolje ocenjena med slovenskimi spletnimi stranmi iz zavarovalništva. Mednarodna komisija spletni strani Adriatic Slovenice podeli priznanje za drugo mesto v konkurenci 26 spletnih strani z utemelitvijo, da gre »za odlične predstavitve sodobnih zavarovanj, interaktivne in uporabnikom prijazne storitve«.
 • Poslovna enota Koper Adriatic Slovenice 22. junija pripravi dan odprtih vrat za predstavitev najnovejše ponudbe in s številnimi vsebinami za različne generacije.
 • Po vzoru novega zavarovanja sončnih elektrarn Adriatic Slovenica razvije tudi zavarovanje vetrnih elektrarn. Tako se uvrsti med zavarovalnice, ki omogočajo zavarovanje tudi za alternativne vire pridobivanja energije.
Julij
 • Novi član uprave KD Investments, Zagreb, Zvonimir Marić, dobi dovoljenje hrvaškega regulatorja HANFA za člana uprave družbe za upravljanje.
 • KD Keš Depozit, na novo odprt investicijski sklad družbe KD Fondovi, Skopje prejme dovoljenje Komisije za vrednostne papirje Republike Makedonije za ustanovitev.
 • Luka Podlogar nastopi 4-letni mandat člana uprave družbe KD Skladi.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica prične obsežno akcijo pospeševanja prodaje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja med obstoječimi zavarovanci avtomobilskih in premoženjskih zavarovanj, ki traja še v avgustu, septembru in oktobru. 
Avgust
 • Pred začetkom novega šolskega in študijskega leta zavarovalnica Adriatic Slovenica pripravi kakovostno ponudbo nezgodnih zavarovanj za predšolske otroke, šolarje in dijake z izjemno širokim naborom kritij. Akcija pospeševanja prodaje šolskih nezgodnih zavarovanj je potekala prek različnih prodajnih kanalov (internet, mobilno sklepanje, direktna pošta, zloženke) in s številnimi aktivnostmi (nagradne igre). 
 • V času poletnih olimpijskih iger v Londonu zavarovalnica Adriatic Slovenica izvede številne komunikacijske aktivnosti za promocijo olimpijskega duha in promocijo sponzorstva slovenskih olimpijskih reprezentanc, kar v družbi teče že dve desetletji. S pomočjo različnih orodij (nagradne igre, uporaba družbenih omrežij)  družba utrjuje ugled družbeno odgovornega podjetja.
September
 • Upravni odbor družbe KD Group na seji 27. 9. 2012 za izvršna direktorja družbe, ki nista člana upravnega odbora, imenuje Willema Jacoba Westerlakna in Matijo Šenka z mandatom od 1. 10. 2012 do 16. 11. 2013. Zaradi določb statuta družbe KD Group, ki omejuje število izvršnih direktorjev na štiri, s 1. 10. 2012 sporazumno preneha mandat izvršnemu direktorju Juretu Kvaterniku.
 • Nadzorni svet družbe za upravljanje KD Skladi deluje v novi sestavi: Willem Jacob Westerlaken, Jure Kvaternik in Matija Šenk.
 • Družba KD Fondovi Skopje začne tržiti na novo odprt investicijski sklad KD Keš Depozit, ki investira v nizko tvegane obveznice in instrumente denarnega trga iz Makedonije, držav EU in OECD ter držav južne in vzhodne Evrope.
 • V septembru in oktobru se izvaja akcija za sklad KD Tehnologija, delniški, brez vstopnih stroškov.
 • KD Skladi se udeležijo investitorskega sejma in konference Investo Expo, ki sta bila v Cankarjevem domu v Ljubljani.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica dopolni ponudbo zavarovanj, ki jih je mogoče skleniti prek mobilnega telefona. Od septembra je mogoče z mobilno aplikacijo AS POLICA prek mobilnega telefona poleg zavarovanja Tujina AS skleniti tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje in šolsko nezgodno zavarovanje.  
 • V zavarovalnici Adriatic Slovenica septembra in oktobra izvedejo obsežno akcijo pospeševanja sklenitev dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj med mladimi. Akcija študente opozarja na pomembnost urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ob izgubi statusa študenta, spremlja jo privlačna nagradna igra.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica 14. septembra pripravi dobrodelni turnir golfa za poslovne partnerje, namenjen zbiranju sredstev za Društvo bolnikov z limfomom.
 • Kot uradna zavarovalnica Nogometne zveze Slovenije zavarovalnica Adriatic Slovenica  7. septembra 22 otrokom, nagrajencem nagradne igre Uresničimo otroške sanje  omogoči, da pred nogometno tekmo slovenske in švicarske reprezentance pospremijo na igrišče nogometaše izbranih vrst.
 • Skladno z Evropsko direktivo 2004/113/ES v Adriatic Slovenici poenotijo cenike zavarovanja za težke bolezni in operacije, ki ne vsebujejo več razlikovanja po spolu.
 • Na 17. zasedanju skupščine KD Življenje 3.9.2012 je sprejet sklep o razrešitvi in imenovanju članov nadzornega sveta. Skupščina se seznani z odstopom dr. Draška Veselinoviča in razreši Tomaža Butino in Aleksandra Sekavčnika. Z dnem skupščine skupščina za člane nadzornega sveta z mandatom 4-ih let poleg Andreja Nemca imenuje Jureta Kvaternika in Simono Jamnik Čok.
Oktober
 • Vodstvo skupine KD Group na novinarski konferenci v Ljubljani seznani novinarje in širšo javnost z novo strategijo skupine. Skupina KD Group, v okviru katere sta ključni dejavnosti zavarovalništvo in upravljanje premoženja, se na stanje v finančnem in gospodarskem sektorju odzove z novo strategijo razvoja za uspešno dolgoročno in stabilno poslovanje, s katero stopa proti cilju - v nekaj letih postati ena vodilnih zavarovalniških skupin v regiji. Skupina KD Group se namerava iz finančnega preoblikovati  v zavarovalniški holding. Močna regijska zavarovalniška skupina bo dolgoročno zagotavljala  rast in razvoj skupine, ki ji zaupa več kot pol milijona strank.
 • Družba KD Group 1. 10. 2012 objavi obvestilo o prevzemni nameri in nato 30. 10. 2012 tudi prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe GEA College d.d., Ljubljana.
 • V okviru 3. Akademije aktivnega državljanstva in podjetništva, ki jo je organizirala nevladna organizacija Mreža idej, imajo KD Skladi podjetniško delavnico KD Skladi izziv!, na kateri si mladi lahko prislužijo plačano prakso v podjetju KD Skladi. Akademija je bila v Piranu.
 • KD Skladi kot partner podprejo izobraževalni projekt spoznavanja slovenskih avtohtonih pasem domačih živali v ljubljanskem živalskem vrtu, ki ga organizira zavarovalnica KD Življenje. Na dogodku se KD Skladi predstavijo s stojnico.
 • Poslovna enota zavarovalnice Adriatic Slovenica v Novem mestu obeleži 20-letnico uspešnega poslovanja. Na novinarski konferenci 17. oktobra družba predstavi poslovne rezultate in načrte za prihodnost ter odpre nove prostore poslovalnice v Krškem. Ob tej priložnosti poklonijo donacijo Centru za socialno delo Krško.
 • Prek direktne pošte zavarovalnica Adriatic Slovenica svojim zavarovancem ponudi  življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki ga je oblikovala zavarovalnica KD Življenje, Življenjski kasko. Akcijo ponovijo še v novembru.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica se aktivno vključi v razpravo o vplivu implementacije evropske direktive o čezmejnem uveljavljanju zdravstvenih storitev in na povabilo ministra za zdravje javno predstavi svoje poglede. Prav tako so predstavniki zavarovalnice aktivni udeleženci okrogle mize o oskrbi na daljavo kot integralnem delu zdravja na daljavo.
 • V okviru petletnega sponzorskega sodelovanja z Živalskim vrtom Ljubljana družba KD Življenje podpre izobraževalni projekt kmetije slovenskih avtohtonih domačih živali.
November
 • Družba KD Group 7. 11. 2012 zaradi objektivnega obveščanja vlagateljev objavi obvestilo, da je ponovno oddala nezavezujočo ponudbo za nakup 50,99-odstotnega deleža Zavarovalnice Maribor d.d., Maribor, ki ga je prodajala Nova kreditna banka Maribor d.d., Maribor, ter v obvestilu obrazloži razloge za svojo odločitev.
 • Družba KD Skladi predstavi spletno stran mobile.kd-skladi.si, prilagojeno za pametne telefone in tablične računalnike, kjer lahko uporabniki odslej spremljajo informacije o skladih, dogajanju na borzah in novostih v družbi KD Skladi.
 • Družba KD Skladi kot sponzor podpre Svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo, ki je bilo od 7. do 19. novembra v Mariboru in se ga je udeležilo več kot 2.000 mladih šahistov, starih od 8 do 18 let. S tem spodbuja zavedanje o pomenu varčevanja že v mladih letih.
 • Družba KD Skladi prenovi spletno poslovalnico KD Skladi.net. Poleg oblikovne osvežitve dodajo nekaj novih uporabnih rubrik: strukturo naložb po skladih, strukturo premoženja po tipu naložb (delniški, denarni, obvezniški skladi …) ter primerjavo neto vplačil in premoženja.
 • Družbe v Skupini KD Group (KD Življenje, KD Group, KD Skladi, Adriatic Slovenica) se dobrodelni akciji za poplavljence Stopimo skupaj - Poplave 2012, ki jo je organizirala RTV Slovenija, pridružijo prek ustanove KD Fundacija z donacijo 5.000 evrov za pomoč otrokom na poplavljenih območjih, še dodatnih 5.000 evrov pa je prispevala družba Adriatic Slovenica.
 • V romunski družbi KD Investments, Bukarešta, pripojijo uravnoteženi vzajemni sklad KD Optimus k delniškemu skladu KD Maximus.
 • Za zavarovance s sklenjenimi nadstandardnimi zavarovanji v Adriatic Slovenici nadgradijo storitev Zdravstvena asistenca AS, ki nudi celovito informiranje in svetovanje o zdravstvenem sistemu ter ponudbi nadstandardnih  zdravstvenih zavarovanj.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica prejme več kot 700 prijav škod zaradi obilnega deževja v začetku meseca, ki je povzročilo razlitje večjih vodotokov in obsežne poplave na Štajerskem, Koroškem, v Posočju, Vipavski dolini in na Dolenjskem, na Obali pa povečano plimovanje morja.  Deževje je zavarovancem povzročilo za približno 3 milijone evrov škod.
December
 • Družba KD Group 21. 12. 2012 objavi obvestilo o uspešnem izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe GEA College d.d., Ljubljana.
 • Družba KD Skladi pridobi soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada o preoblikovanju skladov in spremembi pravil upravljanja, ki so pričela veljati 14. januarja 2013.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica zaradi prilagoditve direktivi EU o enakem obravnavanju moških in žensk preneha sklepati nekatera dodatna zdravstvena zavarovanja.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica dopolni zavarovalne pogoje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z oznako 01PZZ-A01-08/13, ki se bodo uporabljali za pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z datumom sklenitve oziroma obnovitve po 01.01.2013.
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) iz začetka leta 2013 posega tudi v pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja, za katere premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja poravnava državni proračun. Zavarovalnica Adriatic Slovenica o uvedbi potrebnih sprememb obvesti upravičence, ki imajo to zavarovanje urejeno pri Adriatic Slovenici.
 • 20. decembra zavarovalnica Adriatic Slovenica za novinarje regionalnih medijev in dopisnike nacionalnih medijev pripravi tradicionalno letno novinarsko konferenco v Kopru, kjer predstavi  dosežene letne rezultate in načrte za 2013. Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora KD Group in Aljoša Tomaž, glavni izvršni direktor KD Group novinarjem predstavita tudi novo strategijo Skupine, ki postavlja zavarovalništvo v ospredje svojega delovanja. Uprava zavarovalnice Adriatic Slovenica ob tej priložnosti z Janezom Kocijančičem, predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, podpiše pogodbo o novem štiriletnem pokroviteljskem ciklu. Predsednik upravnega odbora ustanove KD Fundacija Matjaž Gantar podpredsednici Zveze prijateljev mladine Slovenije Bredi Krašna preda donacijo v višini 10.000 evrov, ki jo prek KD Fundacije prispevajo vse družbe v Skupini.
 • Nadzorni svet zavarovalnice KD Življenje je sporazumno prekinil sodelovanje z Jožico Palčič, ki bo z dnem 31.12.2012 prenehala opravljati funkcijo članice uprave KD Življenja, namesto nje pa so za novega člana uprave potrdili Gregorja Slugo.