Zgodovina

2011

Marec

Zavarovalnica KD Življenje proda družbo Zap d.o.o.

April

Družba Vrtnarstvo Celje začne stečajni postopek.

Maj

Iz družbe KD Kvart se oddeli družba Šumijev Kvart.
Družba KD Skladi likvidira družbo KD Fund Advisors LLC.

Junij

Družba KD Finančna točka proda družbo KD Financial point EOOD.

December

Zavarovalnica Adriatic Slovenica ustanovi družbo za izterjavo Prospera d.o.o.
Družba KD Group likvidira družbo KD Capital Management in družbo Gama Holdings.