Zgodovina

2010

12. januar

Družba KD Financial point, Bratislava je izpisana iz sodnega registra.

22. februarja

KD Finančna točka proda družbo Vitavizia.

9. marec

K družbi KD Kapital se pripoji družba FM-NET.

17. junij

KD Življenje kupi družbo KD FT in partnerji.

19. avgust


Družba KD Group likvidira družbo KD Securities EAD, Sofija.

27. oktober

Družba KD Group likvidira družbo KD Private Equity b. v. – in liquidatie, Amsterdam.

1. december


KD Finančna točka, Zagreb je v postopku likvidacije.

23. december

Družba KD Investments, Beograd je izpisana iz sodnega registra.

28. december

Družba KD Group proda družbo R.E. Invest.
Družba KD Group in družba KD Življenje prodasta družbo KD Life, Kijev.

29. december

Družba KD Group in družba KD Življenje prodasta družbo KD Life, Sofija.