Zgodovina

2009

16. januar 2009

Družba KD Finančna Točka d. o. o., Ljubljana kupi družbo KD Financial Point v Bolgariji.

10. junij 2009

KD Finančna Točka d. o. o. kupi družbo Vitavizia d. o. o.

3. julij 2009

KD Group d. d. kupi družbo Sarbon Invest d. o. o., Uzbekistan.

27. julij 2009

Družba KD Kapital kupi družbo FM-NET d. o. o.

29. oktober 2009

Družba KD Kapital d. o. o., Ljubljana proda poslovni delež KD Mont a. d., Črna Gora.

6. december 2009

Družba KD Group d. d. proda družbo KD Investments Bratislava.