Zgodovina

2008

1. januar 2008

KD Asset Management, Zagreb, v letu 2007 preseže vrednost trgovanja za okoli 126 milijonov EUR in zavzame 2,04-odstotni hrvaški tržni delež. 

15. januar 2008 

Vpis prenosa delnic manjšinskih delničarjev družbe KD Življenja na glavnega delničarja KD Holding (zdaj KD Group) v sodni register. 

16. januar 2008 

Vpis prenosa delnic manjšinskih delničarjev družbe Adriatic Slovenica na glavnega delničarja KD Holding (zdaj KD Group). 

Družba za upravljanje KD Investments, Ljubljana, se preimenuje v KD Skladi, Ljubljana. 

26. januar 2008 

V sodni register je vpisana družba KD Financial point na Slovaškem. 

28. januar 2008

Sklad KD Prosperita je razglašen za najboljši uravnoteženi sklad v letu 2007 na Slovaškem.

1. februar 2008

Uprava Adriatica Slovenice postane štiričlanska. Sestavljajo jo predsednik uprave Gabrijel Škof, dosedanja članica Milena Georgievski in nova člana uprave mag. Matej Cergolj in Marko Rems.

7. februar 2008

Funkcijo člana uprave KD Asset Management, Zagreb, prevzame Kristjan Cvjetović, ki zamenja Boštjana Tancerja.

8. februar 2008

KD Življenje za kulturni praznik organizira celodnevni družinski praznik v Postojnski jami - prvi nastop jamskega cirkusa v Sloveniji.

11. februar 2008

Funkcijo namestnice predsednika uprave Adriatic Slovenice prevzame Milena Georgievski.

18. februar 2008

V sodni register je vpisana družba AS osiguranje s sedežem v Beogradu (ustanovljena 28. janurja 2008), ki je v večinski lasti družbe Adriatic Slovenica.

27. februar 2008

Zavarovalni produkt Fondpolica z naložbenim paketom (Fondpolicy with investment package) v Bolgariji prejme nagrado za najboljši finančni produkt leta 2007 v kategoriji življenjskih zavarovanj.

10. marec 2008

KD Življenje začne tržiti novo življenjsko zavarovanje Fondpolica Dirigent - življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem.

21. marec 2008 

Zavarovalnici KD Life, Kijev, regulator dodeli licenco za opravljanje dejavnosti. 

31. marec 2008

V Zagrebški KD Investments zaključijo s tradicionalno dobrodelno akcijo »Iz generacije v generacijo«, kjer vsakemu novorojenčku podarijo točke vzajemnega sklada KD Nova Europa.

1. april 2008

Funkcijo predsednika uprave družbe KD BPD, Ljubljana, prevzame Benjamin Jošar.

8. april 2008

Na novinarski konferenci kolesarskega društva Rog Gregor Jelerčič, predsednik uprave KD Finančna točka, in Aleks Štakul, podpredsednik društva KD Rog, slavnostno podpišeta pogodbo, in s tem kolesarska ekipa uradno dobi novo ime: Radenska KD Finančna točka.

17. april 2008

Zavarovalnici KD Životno osiguranje, Zagreb, regulator dodeli licenco za opravljanje dejavnosti.

1. maj 2008

Nadzorni svet KD Skladi za predsednika uprave, ki pokriva področje trženja doma in v tujini ter področje naložb, imenuje Daga Kralja, hkrati pa imenuje Romana Androjno  za člana uprave za področje zalednih in skupnih služb.

6. maj 2008

Družba za upravljanje KD Skladi prične s pripravo strokovnih srečanj z vlagatelji Kapitalski trgi v letu 2008.

18. maj 2008

KD Življenje organizira drugi Festival družin pred Postojnsko jamo, kjer imajo otroci možnost uživati na delavnicah, koncertih, predstavah, srečanjih z lutkami in orientalskem šovu.

21. maj 2008

S trženjem življenjskih zavarovanj prične zavarovalnica KD Life CJSC, Kijev.

22. maj 2008

Družba za upravljanje KD Skladi, Ljubljana, od makedonske komisije za trg vrednostnih papirjev pridobi dovoljenje za ustanovitev družbe za upravljanje z investicijskimi skladi KD Fondovi A. D., Skopje.

V Kijevu poteka novinarska konferenca ob uradni predstavitvi nove življenjske zavarovalnice KD Life, Ukrajina. Funkcijo direktorice družbe prevzame Pavola Norulaka, vodje prodaje in marketinga Alexandra Mikulchika ter poslovnega direktorja Kevin Phillips.

31. maj 2008

KD Finančna točka sponzorira že tradicionalno dvanajsto Ciciolimpiado 2008 v Izoli.

4. junij 2008 

V sodni register je vpisana družba KD Financijska točka na Hrvaškem. 

6. junij 2008

Funkcijo predsednika uprave KD Investments, Sofija, prevzame Georgi Biserinski.

9. junij 2008

Po raziskavi ugleda, ki jo izvaja družba Kline & Partner, Matjaž Gantar zasede 5. mesto med najuglednejšimi direktorji.

15. junij 2008

Družba KD Life, Sofija, postane članica Bolgarskega zavarovalnega združenja.

30. junij 2008

KD Življenje, Ljubljana, po uradnih podatkih Zavarovalnega združenja Slovenije za prvo polletje 2008 s 14,2-odstotnim tržnim deležem zasede drugo mesto med zavarovalnicami, ki tržijo življenjska zavarovanja. 

8. julij 2008

Funkcijo članice uprave KD Investments, Sofija, prevzame Nelly Petrova.

11. julij 2008

Blagovna znamka KD prejme priznanje Trusted Brand 2008 v kategoriji »investicijske družbe in vzajemni skladi«.

KD Group odda formalno vlogo na Banko Slovenije, ki predstavlja pomemben korak k ustanovitvi nove banke KD Banke.

24. julij 2008

Funkcijo predsednice uprave KD Investments, Bratislava, prevzame Gabriela Hinzeller.

25. julij 2008

Družba KD Skladi  prejme od Agencije za trg vrednostnih papirjev dovoljenje za upravljanje naslednjih delniških vzajemnih skladov: KD Indija – Kitajska, KD Latinska Amerika, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, KD Vzhodna Evropa in KD Finance.

11. avgust 2008

Družba KD Skladi prične s trženjem novega vzajemnega sklada KD Indija-Kitajska.

22. avgust 2008

Družba KD Kapital z družbo Maksima Holding d. d. sklene kupoprodajno pogodbo za nakup 882.408 navadnih delnic izdajatelja Istrabenz d. d. z oznako ITBG z glasovalno pravico. Zaradi bistveno spremenjenih okoliščin KD Kapital 12. decembra odstopi od omenjene pogodbe.

25. avgust 2008

Družba KD Holding proda lastniške deleže v družbah kinematografske in zabaviščne dejavnosti.

29. avgust 2008

Sprejet je sklep o spremembi firme družbe KD Holding, finančne družbe, d. d., ki se odslej imenuje KD Group, finančna družba, d. d., oziroma skrajšana firma: KD Group d. d.

1. september 2008

KD Življenje z ZOO Ljubljana sklene pokroviteljsko sodelovanje in tako postane »Prijatelj in podpornik Živalskega vrta Ljubljana«.

Pričetek trženja Fondpolice Maks Garant, življenjskega zavarovanja za primer smrti in doživetja z obročnim plačilom premije in 100-odstotnim jamstvom izplačila skupne vsote vplačanih čistih premij ob izteku zavarovanja.

5. september 2008

AS Osiguranje, hčerinska družba Adriatica Slovenice v Beogradu, uradno odpre poslovalnico in poslovne prostore na sedežu družbe v Beogradu.

19. september 2008

Družba za upravljanje KD Fondovi A. D., Skopje, dobi dovoljenje za ustanovitev in delovanje.

25. september 2008

Družba za upravljanje KD Fondovi A. D. Skopje dobi dovoljenje za ustanovitev in upravljanje dveh investicijskih skladov v Makedoniji, in sicer KD Juzen Balkan in KD BRIK.

1. oktober 2008

Družba KD Skladi začne tržiti štiri nove delniške vzajemne sklade s perspektivnimi panožnimi in regionalnimi naložbenimi politikami, in sicer KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, KD Finance, KD Latinska Amerika in KD Vzhodna Evropa.

11. november 2008

Družba KD Group osvoji lovoriko za najboljše letno poročilo.

Izide prva številka informativno-svetovalne revije, finančni svetovalec kdaj&kako, izdajateljev KD Življenja in KD Skladov.

20. november 2008

Zavarovalnica KD Življenje pride v ožji izbor nagrajencev na evropskem tekmovanju European Sponsorship Awards (ESA), in prejme priznanje ESA za posebne dosežke za petletni partnerski projekt »Smisel življenja so otroški nasmehi«.

24. november 2008

Število vplačanih polic življenjskega zavarovanja v KD Življenju preseže 100.000.

25. november 2008

Družba za upravljanje KD Skladi kot ena izmed prvih slovenskih DZU s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev prejme dovoljenje za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov.

27. november 2008

Družba KD Life, Bukarešta, uradno odpre prvo Finančno točko v Romuniji, in sicer v mestu Cluj.

2. december 2008

Banka Slovenije borznoposredniški družbi KD BPD podeli dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih storitev.

19. december 2008

Funkcijo članice uprave KD Življenje prevzame mag. Ingrid Kuk.

Družba KD Skladi na svoji spletni strani prične objavljati Finančne video komentarje, z namenom komentiranja aktualnega dogajanja na kapitalskih trgih.

23. december 2008

Ljubljanska upravna enota izda gradbeno dovoljenje za začetek gradnje poslovno- stanovanjskega objekta Šumi.

31. decembra 2008

KD življenje konča dobrodelno akcijo »Družina družinam«, ki omogoči ogled živalskega vrta sto družinam.