Zgodovina

1999

13. julij 1999

V skladu z Zakonom o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID) je izvedena denominacija delnic PID Kmečka družba d. d. (prejšnja oznaka delnice KM0S, nova oznaka KM0N):
• število delnic: 283.270.263
• nominalna vrednost delnice: iz 1.000 na 100 tolarjev
• osnovni kapital: 28.327.026.300 tolarjev

14. julija 1999 izda ATVP sklep, s katerim soglaša z denominacijo delnic PID Kmečka družba d. d.

30. september 1999

V posebni tečajnici objavljeni v The Wall Street Journal Europe, ki jo pripravlja Lipper, The Reuters Co., je Galileo uvrščen na prvo mesto, kot najdonosnejši vzajemni sklad glede na enoletno donosnost med primerljivimi svetovnimi odprtimi investicijskimi skladi.