Zgodovina

1995

20. februar 1995

Podpis statuta PID Kmečki sklad 3 d. d.:
• vpis in vplačilo delnic:
1. emisija: od 29. junija 1995 do 30. decembra 1995
2. emisija: od 1. decembra 1996 do 31. maja 1997
• število delničarjev: 30.895
• število delnic: 6.040.170
• nominalna vrednost delnice: 1.000 tolarjev
• osnovni kapital: 6.040.170.000 tolarjev
• uprava: Matjaž Gantar, direktor
• nadzorni svet: Ivan Kure, predsednik, Viktor Frelih, namestnik predsednika, Alojz Rupar, član

ATVP izda 5. aprila 1995 dovoljenje za ustanovitev PID KS 3 d. d. 22. marca 1996 sledi vpis pooblaščene investicijske družbe KS 3 v sodni register.

3. oktober 1995

Prvič se sestane iniciativni odbor za ustanovitev neprofitne dobrodelne ustanove Fundacije Ajda. Fundacija je ustanovljena 15. novembra 1995, s sprejemom Akta o ustanovitvi s strani Kmečke družbe d. d. in dveh fizičnih oseb. Fundacija 5. aprila 1996 pridobi soglasje k Aktu o ustanovitvi s strani Ministrstva za šolstvo in šport, ki jo kasneje tudi vpiše v register ustanov.

26. oktober 1995

Delničarji Kmečke družbe d. d. na skupščini delničarjev sprejmejo sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe (dodatnih 10.000 delnic), z nominalno vrednostjo 10.000 tolarjev (osnovni kapital se poveča s prejšnjih 100 na 200 milijonov tolarjev):
• osnovni kapital: 200 milijonov tolarjev
• število delnic: 20.000
• nominalna vrednost delnice: 1.000 tolarjev

10. novembra 1995 sledi vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

12. december 1995

Podpis statuta PID Kmečki sklad 4 d. d.:
• vpis in vplačilo delnic: od 1. marca 1996 do 30. avgusta 1996
• število delničarjev: 10.688
• število delnic: 1.939.171
• nominalna vrednost delnice: 1.000 tolarjev
• osnovni kapital: 1.939.171.000 tolarjev
• uprava: Aleksander Sekavčnik, direktor
• nadzorni svet: Alojz Penko, predsednik, Zdenka Škerjanc, namestnik predsednika, Emilija Srebotnjak, članica

ATVP izda 31. januarja 1996 dovoljenje za ustanovitev PID KS 4 d. d. Dne 6. decembra 1996 sledi vpis pooblaščene investicijske družbe KS 4 v sodni register.