Upravljanje družbe

Vodstvo


Izvršna direktorja (skupno poimenovana: vodstvo družbe) predstavljata in zastopata družbo, vodita posle družbe ter odgovarjata za zakonitost njenega delovanja. Vodstvo družbe KD Group sestavljata:

mag. Gregor Sluga,

glavni izvršni direktor, član upravnega odbora

Zoran Bošković,

namestnik glavnega izvršnega direktorja

Član vodstva Zoran Bošković je bil s sklepom upravnega odbora družbe z dne 29. 10. 2021 imenovan za štiriletno mandatno obdobje, ki je začelo teči z dnem 18. 11. 2021. mag. Gregor Sluga je bil za člana vodstva ponovno imenovan s sklepom upravnega odbora z dne 30.8.2023 za štiriletno mandatno obdobje, ki je začelo teči z dnem 2.9.2023.


Upravni odbor


KD Group vodi in nadzira upravni odbor, katerega sestava je naslednja:

Aleksander Sekavčnik,

predsednik upravnega odbora

M.Sc Matija Gantar,

namestnik predsednika upravnega odbora

Tomaž Butina,

član upravnega odbora

Aljoša Tomaž,

član upravnega odbora

mag. Katarina Valentinčič Istenič,

članica upravnega odbora

mag. Gregor Sluga,

član upravnega odbora

Člani upravnega odbora Aleksander Sekavčnik, Tomaž Butina, Katarina Valentinčič Istenič in Aljoša Tomaž so svoj novi štiriletni mandat nastopili 18. 11. 2021, član upravnega odbora Matija Gantar pa 11.3.2021, mag. Gregor Sluga je svoji štiriletni mandat nastopil dne 18.4.2023.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več