Organiziranost

Organigram na dan 31.12.2017

KD Group d.d.
KD Kvart d.o.o., Ljubljana 100%
Adriatic Slovenica d. d., Koper 100%
DRI Naložbe d.o.o., Ljubljana 100%
KD Kapital d.o.o., Ljubljana 100%
Šumijev kvart d.o.o., Ljubljana 100%
Firsthouse Investments ltd., Limassol 100%
Fontes Group d.o.o., Beograd 100%
Projektor d.o.o., Ljubljana100,00% Gradnje inženiring d.o.o., Ljubljana100,00%
Agent d.o.o., Izola100,00% Prospera d.o.o., Koper100,00% VIZ d.o.o., Koper100,00% Permanens d.o.o., Zagreb,
Hrvaška (v likvidaciji)100,00%
ZDRAVJE AS d.o.o., Ljubljana100,00% KD IT d.d., Ljubljana100,00%
Manta Marine Ventures ltd, BVI100,00%
KD Skladi d.o.o., Ljubljana100,00%
KD Fondovi A. D., Skopje94,60%KD Locusta Fondovi d.o.o., Zagreb80,00%
 
Opomba:Pri lastniških deležih družb v Skupini KD Group je upoštevan lastniški delež, ki je v lasti podjetij Skupine KD Group, razen kjer je Skupina KD Group edini lastnik (tam se prištejejo tudi lastni deleži).


Skupina KD Group - pridružene 31.12.2017
Pridružene družbe Delež lastništva
Slovenija
Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče 25,99%
Nama d.d. 48,58%
Tovarna olja Gea d.d., Slovenska Bistrica 26,90%
SRC d.o.o. 34,80%