Zavarovalništvo

Zavarovalništvo

Nosilna družba zavarovalniške dejavnosti v Skupini KD Group je zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS), ki je po velikosti tretja največja zavarovalnica na slovenskem zavarovalnem trgu in se ponaša z več kot 25-letno tradicijo.

V svojem portfelju nudi vsa zavarovanja: zdravstvena, premoženjska, življenjska in pokojninska zavarovanja ter zagotavlja celovito zavarovalno zaščito. Ob uspešnem prepoznavanju tveganj razvija sodobna zavarovanja in stoji ob strani posameznikom in pravnim osebam. Z razvojem sodobnih zavarovalnih storitev, s strokovno podporo ob izbiri ustreznih kritij in hitri ter učinkoviti pomoči ob nastanku škod zagotavlja nove dimenzije varnosti. Družba posluje tudi na trgih JV Evrope, saj preko podružnice na Hrvaškem trži življenjska in premoženjska zavarovanja.

www.as.si in www.as-skupina.si