Upravljanje premoženja

Upravljanje premoženja

Družba za upravljanje KD Skladi je najstarejša in ena vodilnih družb za upravljanje v Sloveniji, kjer je konec leta 2017 upravljala KD Krovni sklad s šestnajstimi podskladi in premoženje drugih portfeljev v okviru storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti. V letu 2017 je družba nadaljevala s širitvijo poslovanja na področju alternativnih investicijskih skladov, namenjenih institucionalnim vlagateljem. Sredi julija 2017 je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero je bilo družbi izdano dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja alternativnega investicijskega sklada – nepremičninskega sklada KD Adriatic Value Fund, ki je pričel s poslovanjem v letu 2018. Konec leta 2017 sta zunaj Slovenije delovali še dve hčerinski družbi za upravljanje, ki sta v regiji jugovzhodne Evrope skupaj upravljali 18 investicijskih skladov, od tega 14 skladov na Hrvaškem in 4 v Makedoniji.

www.kd-skladi.si