Dejavnost

Dejavnosti Skupine KD Group

Skupina KD Group spada med največje poslovne skupine v Sloveniji in posluje v naslednjih dejavnostih:

  • zavarovalništvo,
  • upravljanje premoženja,
  • finančne storitve in drugo.
Ključne dejavnosti Skupine so zavarovalništvo, prodaja premoženjskih, življenjskih, pokojninskih ter zdravstvenih zavarovanj in upravljanje premoženja. Glavne poslovne dejavnosti matične družbe KD Group so upravljanje tržnih in netržnih naložb ter ustvarjanje finančnih donosov, skladnih s strukturo portfelja. Krovna družba odloča o vseh pomembnejših strateških naložbah Skupine KD Group.

 

Zavarovalništvo

V Skupini tržimo premoženjska, življenjska, pokojninska in zdravstvena zavarovanja. Nosilna družba Skupine je zavarovalnica Adriatic Slovenica, ki je po velikosti tretja največja zavarovalnica na slovenskem zavarovalnem trgu. Skupina trži avtomobilska, življenjska in zdravstvena zavarovanja tudi na Hrvaškem preko podružnice, s srbskega zavarovalnega trga pa se je dokončno umaknila v letu 2017, ko je bil zaključen postopek prostovoljne likvidacije družbe AS neživotno osiguranje a. d. o. Beograd.

Upravljanje premoženja

Osnovne dejavnosti družb za upravljanje v Skupini so upravljanje investicijskih skladov in storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti. V Skupini so 31. 12. 2017 delovale tri družbe za upravljanje, ki v regiji jugovzhodne Evrope – v Sloveniji, na Hrvaškem in v Makedoniji – skupaj upravljajo 34 investicijskih skladov. Družba KD Skladi upravlja še naložbe kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in naložbe življenjskih zavarovanj. V letu 2017 je začela tudi z razvojem področja alternativnih skladov z lansiranjem prvega alternativnega nepremičninskega sklada, KD Adriatic Value Fund.

Finančne storitve in drugo

Z matično družbo KD Group in hčerinsko družbo KD Kapital v Skupini KD Group izvajamo finančne storitve in upravljamo naložbe, nepremičnine pa upravljajo družbe KD Kvart, Šumijev kvart, Fontes group, Gradnje inženiring in DRI Naložbe.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija