AS Galerija

»Likovna umetnost je pomemben odsev kulture naroda. V družbi Adriatic Slovenica se zavedamo poslanstva umetnosti, zato kot del družbeno odgovornega poslovanja negujemo brezčasne likovne umetnine in podpiramo ustvarjanje le teh.  Naša podpora likovni umetnosti se udejanja v lastni umetniški zbirki, ki je nastajala zadnjih nekaj let in navdihovala, krasila in polnila naše poslovne prostore in pisarne. Naposled je zbrana, urejena in dostopna tudi v AS galeriji. Sam menim, da je pomembno in družbeno odgovorno to umetnost deliti in ne le zbirati. Kot je v eseju o slovenski sodobni umetnosti zapisal pokojni akademik, umetnostni zgodovinar dr. Emilijan Cevc: »…, da bi lahko prodrl v bistvo ustvarjalnih skrivnosti, bi moral biti kritik ne le pesnik, temveč tudi psiholog, kajti umetnina ne živi samo iz svoje površinske, zunanje realnosti, ampak tudi iz notranje, doživljane realnosti umetnika samega …«.

Zato v naši zbirki ne združujemo le brezčasnih likovnih umetnin, ampak tudi mnoge, še manj uveljavljene, sodobne in tuje slovenske umetnike, ki v neizprosnih socialnih in družbenih okoliščinah iščejo svojo pot na poti ustvarjalnosti in osebne likovne svobode”.

Gabrijel Škof
Predsednik uprave Adriatic Slovenica


Aktualna razstava

Pretekle razstave