Družbena odgovornost

AS Fundacija

Znanje je temelj uspeha. To je vodilo in stalnica delovanja ustanove vse od njene ustanovitve, njeno temeljno poslanstvo pa pomoč nadpovprečno nadarjenim mladim posameznikom pri šolanju na različnih področjih znanosti, umetnosti in kulture.
Njen namen je dobrodelen, splošno koristen in trajen. Svoje temeljno poslanstvo dopolnjuje in uresničuje tudi z zagotavljanjem  denarne in materialne pomoči  socialno ogroženim ali drugače prizadetim osebam, s podporo organizacijam, društvom in združenjem, katerih delovanje je usmerjeno v nudenje pomoči ogroženim in pomoči potrebnim, z denarno in materialno pomočjo nerazvitim ali slabše razvitim slovenskim občinam in regijam za namene spodbujanja in omogočanja izobraževanja in razvoja otrok, z organizacijo ali so-organizacijo različnih dobrodelnih akcij ter sodelovanjem pri dobrodelnih akcijah v primeru različnih naravnih in drugih hujših nesreč ali katastrof ter nudenjem denarne pomoči za druge dobrodelne namene.

Zgodovina

Ustanovo je, na pobudo Matjaža Gantarja, 4. novembra 1995, kot Ustanovo Ajdo Fundacijo, soustanovila Kmečka družba za upravljanje investicijskih skladov d.d. (danes: KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.).
Sprva pod imenom Ajda Fundacija je ustanova pomagala pri izobraževanju vlagateljev v sklade svoje ustanoviteljice, Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d. in njihovih otrok z nadpovprečnimi rezultati, ki si šolanja zaradi slabega socialnega položaja sami ne bi mogli omogočiti. V letih delovanja, od ustanovitve dalje, s krajšimi  obdobji zmanjšane aktivnosti zaradi pomanjkanja sredstev, je ustanova do danes podelila finančno pomoč številnim posameznikom, od tega večini za celotno, štiri do pet letno obdobje visokošolskega in univerzitetnega študija.
Z razširitvijo svojega delovanja, pod imenom KD Fundacija, ter ob izdatni pomoči družb v Skupini KD, tako finančni kot organizacijski, se je ustanova aktivno vključevala tudi v odmevne družbeno odgovorne in humanitarne akcije, tako v Sloveniji kot tudi v državah, kjer so delovale ali delujejo družbe Skupine KD.
Tudi pod novim imenom, ki sledi aktualni poslovni strategiji Skupine KD, AS Fundacija nadaljuje svoje temeljno poslanstvo, njena prva naloga pa ostaja pomoč talentiranim mladim posameznikom, ki jim z dodeljevanjem finančne pomoči omogoča študij na najboljših univerzah po vsem svetu.
Ustanova AS Fundacija je pravna oseba. Njen sedež je na Dunajski cesti 63 v Ljubljani.

Vodenje in nadzor AS Fundacije

Organa ustanove sta uprava in nadzorni svet.
4-članski upravi predseduje Gabrijel Škof, člani pa so Matija Šenk, Mojca Ribič Gantar in Luka Podlogar.
Predsednica nadzornega sveta je Mojca Kek, člana pa Karmen Mavrič in Jure Kvaternik.
Članstvo v vseh organih ustanove in delo v ustanovi je dobrodelno, zato člani v organih ustanove niso upravičeni do sejnin oziroma drugih nadomestil, razen povračila potnih stroškov.

Aktivnosti v letu 2018

V letu 2018 je štiriletni dodiplomski študij jazz vokala na Berklee College of Music, Boston, ZDA, z odliko, Summa Cum Laude, zaključila Ajda Stina Turek. Svojo glasbeno pot nadaljuje v New Yorku.

Prvi del svojega univerzitetnega izobraževanja je v Londonu na Architectural Association zaključil tudi Max Čelar in se pridružil ekipi londonskega biroja ScanLab.

Na glasbeni akademiji Codarts v Rotterdamu na Nizozemskem študij v tretjem letniku nadaljuje Domen Cizej, tolkalist., Miha Gantar, jazz pianist, v drugem letniku izpopolnjuje svoje znanje na Univerzi za upodabljajočo umetnost v Gadcu (Kunstuniversität Graz – KUG), Luka Benčič, kontrabasist, pa v četrtem letniku študij jazz kontrabasa na Akademiji za glasbo ( Amsterdamse Hogeschool voor de Kunste) v Amsterdamu.

AS Fundacija ostaja podpornica bratov Šalej. Jakob Šalej svojo študijsko pot nadaljuje v drugem letniku  magistrskega študija na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Matija Šalej pa se je po diplomi na danski univerzi Aarhus University v študijskem letu 2018/2019 vpisal v prvi letnik magistrskega študija na Copenhagen Business School na Danskem.
 
V letu 2018 je AS Fundacija pod svoje okrilje sprejela novega varovanca, Petra Vodeta. Peter, študent jazz vokala, je v študijskem letu 2018/2019 vpisan v tretji letnik dodiplomskega študija na Konservatoriju New England ( New England Conservatory) v Bostonu, ZDA.