Upravljanje družbe

mag. Gregor Sluga

član upravnega odbora

Mag. Gregor Sluga je od leta 2003 zaposlen v Skupini KD Group, najprej kot svetovalec vodstva KD Group, od novembra 2011 pa tudi kot svetovalec uprave zavarovalnice Adriatic Slovenice. V letu 2013 je bil član uprave zavarovalnice KD Življenje, po združitvi zavarovalniške dejavnosti KD Življenja z Adriatic Slovenico pa se je vrnil na mesto svetovalca uprave Adriatic Slovenice, kjer je bil od 1. 1. 2016 dalje tudi nosilec ključne funkcije spremljanja skladnosti poslovanja. Z 18.4.2023 je nastopil nov mandat člana upravnega odbora družbe KD Group, z 2.9.2023 pa tudi nov mandat glavnega izvršnega direktorja družbe KD Group.
Po poklicu je magister znanosti, leta 1991 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 2000 pa postal magister poslovodenja in organizacije (finančna smer), prav tako na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Leta 1992 se je zaposlil na Ministrstvu za finance kot sekretar takratne Komisije za vrednostne papirje in borzo in ko je bila leta 1994 ustanovljena Agencija za trg vrednostnih papirjev, je postal vodja oddelka za izdajo dovoljenj. Na Agenciji je do leta 2003 opravljal različne naloge, nazadnje je bil od novembra 1999 pomočnik direktorja in vodja sektorja trga vrednostnih papirjev. Bil je član več nadzornih svetov (Gorenje, podjetja v tujini), je član nadzornega sveta Deželne banke Slovenije.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več