Javne objave

leto:
2020
    mesec:
* vsi *

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2019

KD Group d.d.,

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več