Javne objave

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,
Na podlagi 19. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb, ki ga je družba prejela dne 15.7.2020. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

To obvestilo bo od 15.7.2020 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  


KD Group d.d.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več