Javne objave

Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2019

KD Group d.d.,
Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 134. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo Skupine KD Group  in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2019. Letno poročilo je upravni odbor družbe sprejel na svoji seji 5.3.2020.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-group.com od 5.3.2020 dalje, najmanj 10 let od datuma objave.


KD Group d.d.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več