Slovenščina

Skupina KD Group - trust that lasts

About us

KD Investments d. o. o., Zagreb
Home|About us|Organisation|Organisation chart|Asset management|Investment funds

KD Investments d. o. o., Zagreb

Company name:

KD Investments, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, d. o. o., Zagreb
Address:

Radnička cesta 39
10000 Zagreb, Croatia

Tel: + 385 1 627 45 55
Fax: + 385 1 627 45 10
E-mail: info@kd-group.hr
Website: www.kd-group.hr