www.kd-fd.si English

Skupina KD Group - zaupanje ki traja

november
Domov|Novinarsko središče|Obvestila in novice|2009

november 2009

mesec: leto:
Danes je v Ljubljani potekala 14. skupščina delničarjev KD Group, finančne družbe, d. d. Delničarji so potrdili spremembo statuta družbe, sprejeli odločitev o prenehanju mandatov članov nadzornega sveta in uprave ter imenovali člane upravnega odbora. Po skupščini so se imenovani člani upravnega odbora sestali in z odložnim sklepom imenovali predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora ter dva izvršna direktorja. Sklep začne veljati z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register. ...več
Kot smo javnost že obvestili, so se po današnji skupščini sestali imenovani člani upravnega odbora. Z odložnim sklepom so imenovali predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora ter dva izvršna direktorja. Sklep začne veljati z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register. ...več