www.kd-fd.si English

Skupina KD Group - zaupanje ki traja

Upravljanje družbe
Domov|O nas

Upravljanje družbe

Upravni odbor

Družbo KD Group vodi in nadzira upravni odbor, katerega sestava je naslednja:


mag. Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora,

Aleksander Sekavčnik, namestnik predsednika upravnega odbora,

Sergej Racman, član upravnega odbora,

Tomaž Butina, član upravnega odbora,

Aljoša Tomaž, član upravnega odbora,

Gabrijel Škof, član upravnega odbora.

Člani upravnega odbora so svoj prvi štiriletni mandat nastopili 16.11.2009. Na 18. skupščini delničarjev 29.8.2013 so bili imenovani za naslednji štiriletni mandat, ki so ga nastopili z dnem 17.11.2013.Vodstvo


Izvršni direktorji (skupno poimenovani: vodstvo družbe) predstavljajo in zastopajo družbo, vodijo posle družbe ter odgovarjajo za zakonitost njenega delovanja. Vodstvo družbe KD Group sestavljajo:


Aljoša Tomaž, glavni izvršni direktor (član upravnega odbora),

Gabrijel Škof, namestnik glavnega izvršnega direktorja (član upravnega odbora),

Willem Jacob Westerlaken, izvršni direktor (ni član upravnega odbora),

Matija Šenk, izvršni direktor (ni član upravnega odbora).

Člani vodstva so bili s sklepom upravnega odbora družbe dne 8.11.2013 imenovani za novo štiriletno mandatno obdobje, ki je začelo teči 17.11.2013.Dokumenti

Čistopis statuta, sprejet na 14. skupščini 9. 11. 2009 in vpisan v sodni register 16. 11. 2009 (pdf, 316 KB)

Izjava upravnega odbora KD Group d.d. o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških družb za leto 2010 (pdf, 1.4 MB)
Izjava upravnega odbora KD Group d.d. o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 2009 (pdf, 2.3 MB)
Izjava o upoštevanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb KD Group d. d. 2008 (pdf, 1.4 MB)
Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb KD Holding d. d. 2007 (pdf, 493.26 KB)
Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb KD Holding d. d. 2006 (pdf, 356.02 KB)