www.kd-fd.si English

Skupina KD Group - zaupanje ki traja

Osebna izkaznica
Domov|O nas

Osebna izkaznica

Firma (ime) družbe:

KD Group, finančna družba, d. d. *
*Do 16. septembra 2008 se je družba imenovala KD Holding, finančna družba, d. d.

Skrajšana firma družbe:

KD Group d. d.

Sedež:

Ljubljana
Poslovni naslov: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+ 386 1 582 67 00

Faks:

+ 386 1 518 41 00

E-pošta:

Spletna stran:

Dejavnost:

64.200 – Dejavnost holdingov
Osnovni kapital: 89.321.982,98 EUR

Matična številka:

1585126000

Davčna številka:

66296374

Vpis v sodni register:

Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg. 2000/15252 z dne 3. 1. 2001, št. reg. vl. 1/34049/00

Transakcijski račun:

05100-8010159578, odpri pri Abanki Vipa d. d.
33000-6629637457, odprt pri Hypo Alpe-Adria-Bank d. d.