www.kd-fd.si English

Skupina KD Group - zaupanje ki traja

Tesni odnosi z družbeno skupnostjo za nas predstavljajo priložnost za razvoj, hkrati pa tudi odgovornost, saj se zavedamo, da imajo naša dejanja daljnosežne posledice. Skrb in občutljivost za družbeno in naravno okolje uresničujemo preko sodelovanja z lokalnim in širšim okoljem. S tem želimo aktivno podpirati, soustvarjati in izboljševati okolje, v katerem delujemo in živimo.

Družbena odgovornost
Domov

Sponzorstva

Kultura, izobraževanje, šport Sponzorstvo izkazuje in komunicira jasno povezanost s korporativnimi vrednotami.

Humanitarnost

Projekti Zavzemamo se za enakost in se odzivamo na razlike v kulturnih okoljih.

Fundacija

Podpora izobraževanju Podpiramo talente z različnih področij šolstva, znanosti, umetnosti in športa, ki so gibalo napredka.